14 Kasım 2012 Çarşamba

Oyun Yazarı Aranıyor !!!

Benim gibi oyun tutkunuysanız size hem keyifli hem para kazandıracak hemde kendinizi oyun yazarlığı konusunda geliştirebileceğiniz bir platformda yazar olma fırsatı sunuyoruz...

18 Temmuz 2012 Çarşamba

İBN-İ RÜŞD


İbni Rüşd
Endülüslü-Arap felsefeci ve hekim, bir felsefe, fıkıh, matematik ve tıp alimi.
Çağının en güçlü bilim adamlarından biri
Maliki mezhebinden fakihler yetiştirmiş bir aileden gelir
Murabıtlar hanedanının Kurtuba'daki en yüksek dereceli hakimiydi.Babası Ebu El-Kasım Ahmed, aynı makamı Muvahhidler'in 1146'daki hakimiyetine kadar işgal etti...

17 Temmuz 2012 Salı

İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ

İbrahim Hakkı Erzurumi
İbrâhim Hakkı hazretleri tefsir, hadis, fıkıh gibi naklî ilimler yanında aklî ilimlerde de zamânın bir tânesiydi. Biyoloji, fizik, kimyâ, matematik ve astronomiye kadar, devrindeki bütün ilimlerle meşgul olmuş, ayın hareketlerini incelemiş, arz küresinin enlem ve boylamlarını belirtmiştir…

EL CEZERİ


El Cezeri
900 Türk-İsl yıl evvel Robot yapan, çağımızdan yüzlerce yıl önce keskin zekası ile elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler yapmış ve günlük hayata geçirmiş olağanüstü bir biliminsanıdır…

TARİHTEN SİLİNEN BİLİM ADAMLARIMIZ

Türk İslam Bilginleri

Bütün İslam Alemine Selamlarımı ve Saygılarımı bir borç bilirim...
Bir zamanlar güzel dünyamızda öyle nadide insanlar yaşamış ki ürettikleri,  araştırdıkları ve yaptıkları taktire şayan'dır.
Peki kimdir bu insanlar?

HAZERFEN AHMET ÇELEBİ


Hazerfen Ahmet Çelebi
Hezarfen Ahmet Çelebi 17. yüzyılda Osmanlıda'da yaşamış Müslüman Türk bilgini. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insanlardan olmuştur. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan IV.Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirmiştir.

KEMALEDDİN FARISİ


On dördüncü asırda yetişen büyük matematik, fizik âlimi ve astronom.
İsmi, Kemaleddin Ebu'l-Hasan Farisi'dir.
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. İran'da yetişti. Zamanın büyük din ve fen âlimlerinden Kutbeddin Şirazi'nin talebesidir.
Özellikle İlm-ül-Menazır denilen ve fiziğin temel konularından biri olan optik sahasındaki başarılı çalışmalarıyla tanındı. Optikle ilgili önceki eserleri esaslı bir şekilde tetkik etti.
Farisi, ilmi çalışmalarının büyük bir kısmını, görüntülerin ve ışıkların kürevî cisimlere ulaşması sonucu kırılması hadisesi üzerinde teksif edip derinleştirdi. Bu konuda, önceki bütün eserleri inceledi...

13 Temmuz 2012 Cuma

İBNÜ'Z ZERKALE


1029 senesinde Tuleytula şehrinde doğdu. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kısa zamanda din ve fen ilimlerini öğrenen Zerkali, astronomi ilminde söz sahibi oldu. Astronomi çalışmalarını ve incelemelerinin çoğunu Tuleytula’da yaptı. Ömrünün sonuna doğru Kurtuba’ya yerleşti ve 1087 senesinde burada vefat etti…